Św. Rita

Nowenna do św. Rity przed nabożeństwem 22 dnia miesiąca.

 

13 - dzień pierwszy

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Mt 25, 13

Panie, Ty wzywasz mnie do nieustannego czuwania przy Twym Sercu. A z drugiej strony – Ty Sam zawsze czekasz na moją odpowiedź. Nigdy nie nużysz się oczekiwaniem na to, aż w końcu będę gotowy odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Lubisz mnie zaskakiwać Swoją łaską, przychodząc niespodziewanie do mojej duszy. Ucz mnie takiej czujności, abym potrafił dostrzegać dary, których mi udzielasz każdego dnia.

Święta Rito, twoi rodzice po wielu latach oczekiwania stopniowo tracili już nadzieję na posiadanie potomstwa. Pogodzili się w sercu z tym faktem. A jednak Bóg ich zaskoczył Swoją łaską, a oni dzięki wiernemu oczekiwaniu byli gotowi na jej przyjęcie hojnym sercem. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję... Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: znajdę dziś pięć minut na Adorację Najświętszego Sakramentu (lub kontemplację Oblicza Jezusa) w atmosferze czuwania i oczekiwania na Jego łaskę.

 

14 - dzień drugi

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (...) Pan jest blisko!” Flp 4, 4. 5b

Jezu, Ty nie chcesz być daleko ode mnie, w bliżej nieokreślonej odległości we Wszechświecie. Ty jesteś najbliżej jak tylko można – na dnie mojego serca. Bliżej mnie niż ja sam siebie. I to jest dla mnie źródłem prawdziwej radości – ta bliskość Twego Serca, które na wskroś przenika moje. Ukazuj mi to, proszę, każdego dnia wciąż na nowo. Stwarzaj w tej radości we mnie całkowicie nowego człowieka każdego dnia o poranku.

Święta Rito, w młodości nauczyłaś się wytrwałości w modlitwie. Przesiąkałaś Obecnością twego Oblubieńca tak mocno, że już na zawsze On pozostał jedynym źródłem twej radości i siły. Uproś mi łaskę dziękczynienia za Jego ciągłą obecność przy mnie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś poświęcę pięć minut na dziękczynienie za radość, którą dostaję od Pana i podzielę się z kimś uśmiechem.

 

15 - dzień trzeci

„Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc”. 1 Kor 4, 5

Panie, tylko Ty rzeczywiście znasz przyszłość. W Twoich rękach jest całe moje życie, nawet to, co ukryło się w ciemności, na dnie mego serca. I tak, jak nie chciałbym sam być pochopnie osądzony, podobnie i ja nie mogę sądzić innych. Ulecz moje oczy ze skrzywionego spojrzenia na moich braci i siostry. Naucz mnie patrzeć z miłością, bez oceniania, bo przecież nie znam prawdziwych zamiarów nawet swojego serca, a co dopiero serc innych.

Święta Rito, już jako młoda dziewczyna musiałaś podjąć trudną decyzję o wyrzeczeniu się pragnienia zostania siostrą zakonną na rzecz małżeństwa. Początkowo niezrozumiałe plany Pana można rozpoznać patrząc jedynie w perspektywie całego twego życia. Ucz mnie tego szerszego spojrzenia. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś podejmę jedno małe wyrzeczenie – gdy pojawi się coś, czego nie muszę koniecznie wiedzieć, nie będę się o to dopytywać, ale zawierzę to Panu.

 

16 - dzień czwarty

„Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty”. Ps 145, 13b.

Jezu, Ty jesteś wierny w obietnicach, jakie mi składasz. Tylko ja tak często zapominam, jakie rzeczy mi przyrzekłeś. Twoje Słowo przypomina mi, że przede wszystkim nigdy mnie nie zostawisz, nie przestaniesz kochać, ale też zawsze będziesz przy mnie i podtrzymasz w chwili, która mogłaby się skończyć upadkiem. I chociaż ja tak często jestem niewierny wobec moich obietnic wypowiadanych często w chwilach emocji, Ty pozostajesz zawsze wierny. Daj mi łaskę ciągłego odkrywania Twej obecności, która nigdy nie nuży się moją słabością.

Święta Rito, ty uczyłaś swoich synów bycia wiernymi Bogu. W momencie, gdy nie chcieli ciebie słuchać, kierowani bólem serca po utracie ojca, modliłaś się o łaskę zachowania ich od grzechu. Chciałaś na zawsze pozostać wierną wobec Pana. Ucz mnie tej wierności w każdej decyzji. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś podejmę mały post (od jedzenia lub czegoś innego) w intencji wynagradzającej za moje dotychczasowe niewierności.

 

17 - dzień piąty

„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Mt 26, 40b

Panie, Ty wiesz, jak często deklaruję Ci swoją miłość i wierność, a potem upadam. Moja dusza skłonna jest nawet do największych wyrzeczeń, ale niestety przyciąga ją ku ziemi słabe ciało. Bez Twojej łaski niczego nie mogę uczynić – nawet jednego kroku na Twą chwałę. Ty czuwasz przy mnie stale, nigdy nie nużąc się towarzyszeniem mi. Proszę, Jezu, wzmocnij moje dobre chęci, daj łaskę siły do czuwania przy Twoim kochającym Sercu i rozpoznawania Jego pragnień.

Święta Rito, ty wytrwałaś przy Panu nawet w tej trudnej chwili ogromnego cierpienia, jaka cię niespodziewanie spotkała, gdy utraciłaś swych najbliższych. Wciąż zapraszałaś Boga do swego cierpiącego serca, aby w tej godzinie bólu był razem z tobą. Uproś mi łaskę czuwającej miłości, która potrafi przebaczyć. Potężnaorędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś pomyślę o jednej osobie, do której mam żal w sercu i wybaczę jej całą siłą woli.

 

18 - dzień szósty

„Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana”. Ps 27, 14

Jezu, Ty dajesz mi źródło, przy którym mogę nabrać Ducha Męstwa do trwania. Ty sam wiesz jak ciężko jest mi czekać cierpliwie w oczekiwaniu na Twoją łaskę. Jak wiele alternatywnych planów wymyślam, które próbuję zrealizować na własną rękę. Daj mi więc z Twego Serca dar mężnego oczekiwania nie tylko na Twoje podarunki, ale przede wszystkim na Ciebie samego. Udziel mi łaski tęsknoty za Tobą, abym odważnie trwał na czuwaniu, nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że już nie przyjdziesz.

Święta Rito, po śmierci najbliższych odżyło w twym sercu pragnienie wstąpienia do klasztoru. Siostry postawiły jednak warunek – zwaśnione rody musiały się pogodzić. Ileż odwagi, męstwa, samozaparcia wymagało od ciebie to wyzwanie. Nie zawahałaś się jednak przed jego realizacją, bo wiedziałaś, że dla Twego Oblubieńca wszystko jest możliwe. Ucz mnie odwagi ufności. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: spełnię dziś jeden dobry uczynek mężnie pokonując swój lęk czy lenistwo.

 

19 - dzień siódmy

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie”. Jk 5, 7a. 8

Panie, Ty masz niesamowitą cierpliwość do mnie, pomimo moich ciągłych upadków, nieustannych powrotów do utartych ścieżek grzechu, popełnianych każdego dnia błędów i zaniedbań. A mi tak bardzo brakuje cierpliwości zarówno do siebie, jak i do drugiego człowieka. Często też trudno jest mi oczekiwać na Twoje działanie i próbuję wciąż w nowy sposób wywierać presję na Twoją wolę. W Swej wielkiej Mądrości każesz mi często czekać, uzbroić się w cierpliwość. Daj mi, proszę, łaskę trwania w Tobie i otwieraj me oczy na Twoje przyjście. Święta Rito, ty cierpliwie chodziłaś od jednej rodziny do drugiej, próbując pogodzić je ze sobą. Pomimo wielu trudności, niezrozumienia, wciąż cierpliwie trwałaś w oczekiwaniu na interwencję łaski Pana. Nie próbowałaś własnych sposobów, ale całkowicie zaufałaś Bogu, który w końcu przyszedł do serc tych ludzi. Uproś mi łaskę rozwiania moich wątpliwości w Opatrzność. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś w jakiejś sytuacji, w której normalnie się denerwuję, okażę cierpliwość i będę prosił w sercu Pana o Jego przyjście.

 

20 - dzień ósmy

„Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” Ps 42, 3

Jezu, Ty wlałeś już przy stworzeniu w moje serce tęsknotę za Tobą. W mojej duszy jest taka głębia, na którą odpowiedzią jest jedynie głębia Twojej łaski. Sprawia ona, że tęsknię już do wiecznego przebywania z Tobą twarzą w Twarz. Jednak już teraz, na co dzień dajesz mi dostrzec Twoje Miłujące Oblicze w drobnych gestach, które wciąż pobudzają mnie do coraz większych pragnień. Panie, rozpalaj w mym sercu ciągłe pragnienie Ciebie samego, a nie tylko Twoich darów.

Święta Rito, w życiu zakonnym uczyłaś się cierpliwie trwać twarzą w Twarz z Oblubieńcem na modlitwie. Tak bardzo pragnęłaś zjednoczyć się już z Nim, że podzielił się On z tobą kropelką Swego cierpienia – kolcem z korony cierniowej. To nie tylko symbol bólu, ale i odrzucenia, wyśmiania, jakie spotkało Jezusa w trakcie Męki. I ty zostałaś odrzucona przez ludzi, ale tym bardziej przygarnięta przez Boga do Jego Serca. Ucz mnie odnajdywania radości w przebywaniu z Panem. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś przez co najmniej 5 minut podziękuję Panu za drobne gesty, jakich doznaję od Niego i od innych ludzi.

 

21 - dzień dziewiąty

„Szczodrze ją [łaskę] na nas wylał (...), aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi”. Ef 1, 8a. 10

Panie, Ty jednoczysz to, co jest na ziemi z tym, co jest w niebie. To co moje z tym, co Twoje. Ty jesteś prawdziwym źródłem pokoju, godzisz poróżnionych i wprowadzasz pojednanie w serca ludzi. To są właśnie konkretne znaki Twojego Królestwa, które już jest między nami. Pragniesz, abym i ja był takim znakiem dla innych. Pomóż mi, Jezu, rezygnować z własnych pomysłów poprzez oddawanie ich Tobie i zgodę na realizację Twojej, a nie mojej woli.

Święta Rito, ty w swym życiu wielokrotnie jednoczyłaś zwaśnionych. Byłaś narzędziem wprowadzania pokoju, czyli Chrystusa, w serca innych, za każdym razem, gdy się z nimi spotykałaś. Dzięki twojej obecności codziennie przybliżało się do ziemi Królestwo Boże. Uproś mi tę łaskę, aby panowało ono również w moim sercu. Przynieś mi ten upragniony dar pokoju i uczyń mnie jego narzędziem. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś powiem drugiej osobie, z którą nie mam zbyt dobrych relacji, słowo dobroci i pokoju.

 

Dzisiaj jest

sobota,
28 maja 2022

(148. dzień roku)

Święta

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
431439

SondaWyszukiwanie